Speisialtóir a Chur in Áirithe | Heritage in Schools

Speisialtóir a Chur in Áirithe

Speisialtóir Oidhreachta a Chur in Áirithe

Ní mór teagmháil a dhéanamh leis an Speisialtóir Oidhreachta sula gcuirtear isteach an t-iarratas ar áirithint.

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur coinníoll de chuid an phróiseas áirithinte é foirm ghearr mheastóireachta ar líne a chomhlánú tar éis gach cuairt ar leith.

Tá an t-aiseolas sin tábhachtach dúinn agus ligeann sé dúinn faireachán a dhéanamh ar leibhéal do shástachta maidir leis an Scéim agus maidir leis an Speisialtóir a bhí i gceist. Chomh maith leis sin, ligfidh na sonraí a bhailímid dúinn aon bhearnaí sa Scéim, ó thaobh leithead geografach na gcuairteanna agus na n-ábhar a phléitear, a shainaithint agus a líonadh.