Éilimh ó Speisialtóirí Oidhreachta | Heritage in Schools

Éilimh ó Speisialtóirí Oidhreachta

Bain úsáid as an nasc seo, le do thoil, chun éilimh faoin Scéim Oidhreachta sna Scoileanna a thíolacadh:

Seol éileamh agus faigh rochtain ar áirithintí

Íoslódáil an Fhoirm Dhaingnithe Cuairte (FDC) anseo. Ní mór an fhoirm sin a uaslódáil agus a sheoladh in éineacht le d’éileamh. Bí cinnte, le do thoil, go gcomhlánaítear na réimsí go léir agus go síníonn agus go stampálann an scoil an fhoirm.