Séanadh

Is chun críoch faisnéise ginearálta amháin atá an fhaisnéis atá ann sa láithreán gréasáin seo.

Tá an fhaisnéis a soláthar ag ‘An Comhairle Oidhreachta’ agus, cé go bhféachaimid leis an bhfaisnéis a choinneáil cothrom le dáta agus ceart, níl aon uiríll d’aon chineál á ndéanamh againn, ná níl aon ráthaíochtaí d’aon chineál á dtabhairt againn, idir shainráite agus intuigthe, faoi iomláine, cruinneas, iontaofacht, oiriúnacht nó infhaighteacht a mhéid a bhaineann leis an láithreán gréasáin nó a mhéid a bhaineann leis an bhfaisnéis, leis na táirgí, leis na seirbhísí nó leis na grafaicí gaolmhara atá ann sa láithreán gréasáin chun aon chríoch. Dá bhrí sin, is tú féin amháin atá freagrach as aon iontaoibh a chuireann tú san fhaisnéis sin. Ní bheimid faoi dhliteanas, in aon chás, i leith aon chaillteanas nó damáiste lena n-áirítear, gan teorainn, caillteanas nó iarmhartach, nó aon chaillteanas nó damáiste d’aon chineál a éiríonn as cailleadh sonraí nó brabús a éiríonn as úsáid an láithreáin gréasáin seo nó a éiríonn i dtaca leis an úsáid sin. Tríd an láithreán gréasáin seo a úsáid, tá tú in ann nascadh le láithreáin ghréasáin eile nach bhfuil á rialú ag ‘An Chomhairle Oidhreachta’. Níl aon smacht againn ar chineál, ábhar ná infhaighteacht na láithreán sin. Ní gá gurb ionann na naisc sin a bheith ann agus a rá go bhfuil moladh á dhéanamh, nó tacaíocht á tabhairt, i leith na dtuairimí a léirítear sna láithreáin sin. Déantar gach iarracht chun an láithreán gréasáin a choimeád ag oibriú go rianúil. Ach ní ghlacann ‘An Chomhairle Oidhreachta’ le haon fhreagracht, ná ní bheidh sí faoi dhliteanas, i ndáil leis an láithreán gréasáin a bheith as feidhm go sealadach de bharr cúinsí teicniúla nach bhfuil neart againne orthu.