Teagmháil | Heritage in Schools

Teagmháil

Maria Walsh
Bainisteoir Tionscadail um Oidhreacht sna Scoileanna

An Comhairle Oidhreachta,
Áras na hOidhreachta
Lána na Teampaill
Cill Chainnigh

R: mwalsh@heritagecouncil.ie T: 086 083 4685