An Beartas maidir le Fianáin & Príobháideachas | Heritage in Schools

An Beartas maidir le Fianáin & Príobháideachas

Measann an Chomhairle Oidhreachta go bhfuil do phríobháideachas an-tábhachtach agus déileálann sí le haon fhaisnéis phearsanta a chomhroinneann tú linn mar ábhar atá rúnda.

1. Táimid tiomanta i leith príobháideachas úsáideoirí an láithreáin gréasáin seo a chosaint. Is eol dúinn gurb amhlaidh, i do cháil mar úsáideoir de chuid an láithreáin gréasáin seo, gur mór agat slándáil agus príobháideachas na faisnéise a bhaineann leat féin. 

Ráiteas ginearálta maidir le príobháideachas 

2. Bailímid faisnéis phearsanta a thugann tú dúinn, mar shampla, faisnéis a thugtar i bhfoirmeacha ar líne nó i dteachtaireachtaí ríomhphoist. 

3. Ní chomhroinnfimid faisnéis phearsanta fút le tríú páirtithe riamh, ach amháin de bhun chlásal 8 den doiciméad seo, mura rud é go bhfaighimid toiliú uait roimh ré, agus/nó go bhfuil sé d’iallach orainn, de réir an dlí, déanamh amhlaidh. 

Faisnéis phearsanta fút a chosaint 

4. Déanaimid ár seacht ndícheall chun príobháideachas úsáideoirí a chosaint trí theicneolaíocht slándála chuí a úsáid; déanaimid deimhin de go bhfuil bearta slándála cuí de chineál fisiciúil agus teicneolaíoch curtha i bhfeidhm againn chun faisnéis fút a chosaint; agus déanaimid deimhin de gurb amhlaidh, nuair a dhéanaimid aon phróisis a aimsiú ó fhoinsí seachtracha, go bhfuil bearta slándála cuí curtha i bhfeidhm ag an soláthraí seirbhíse. 

5. Glacfaimid réamhchúraimí réasúnacha chun cailleadh, mí-úsáid nó athrú faisnéis a thugann tú dúinn a chosc. Le linn do ghníomhairí nó do chonraitheoirí de chuid na Comhairle Oidhreachta a mbíonn rochtain acu ar fhaisnéis a thugann tú dúinn seirbhísí a sholáthar dúinn, tá sé de cheangal orthu an fhaisnéis sin a choimeád faoi rún agus ní cheadaítear dóibh í a úsáid chun aon chríoch seachas na seirbhísí atá á gcur i gcrích acu thar ár gceann a sholáthar. 

6. Tá naisc ann sa láithreán gréasáin seo le láithreáin ghréasáin nach bhfuil á rialú ná á n-oibriú ag an gComhairle Oidhreachta. Níl aon fhreagracht ar an gComhairle Oidhreachta i ndáil le beartais phríobháideachais láithreáin ghréasáin nach rialaíonn sí ná nach n-oibríonn sí. 

Beartas maidir le fianáin 

7. Is é atá i bhfianáin ná píosaí beaga téacs a stóráiltear ar do ríomhaire chun cabhrú le do bhrabhsálaí do chuid gluaiseachtaí ar ár láithreán gréasáin a rianú, cuimhneamh ar na tosaíochtaí a roghnaíonn tú, tú a choinneáil logáilte isteach go dtí go logálann tú amach, etc. Úsáidtear iad freisin chun sonraí margaíochta a bhailiú ar mhodh anaithnideach, go formhór trí Anailísíocht Google. 

8. Cabhraíonn siad linn feabhas a chur ar ár láithreán gréasáin agus soláthraíonn siad cuid mhór de na feidhmeanna a chumasaíonn eispéireas níos cairdiúla laistigh de do bhrabhsálaí. Tríd an láithreán gréasáin a úsáid, aontaíonn tú le húsáid fianán de réir mar a thuairiscítear. 

9. Ní bhailítear aon fhaisnéis a bhféadfaimis úsáid a bhaint aisti chun cuairteoirí ar an láithreán gréasáin a aithint. 

10. Is féidir fianáin a dhíchumasú i socruithe do bhrabhsálaí. 

Cearta maidir le cosaint sonraí 

11. Más rud é go bhfuil faisnéis fút féin tugtha agat dúinn agus gur mhaith leat cóipeanna den fhaisnéis sin a fháil, nó más mian leat go ndéanfaimid ceartúchán ar aon fhíoras míchruinn atá ann san fhaisnéis sin, nó más mian leat an fhaisnéis sin a scriosadh as ár gcuid taifead, iarrtar ort iarraidh ina leith sin a chur i scríbhinn chuig heritageinschools@heritagecouncil.ie 

12. Táimid i dteideal táille a ghearradh ort i leith cóipeanna d’fhaisnéis a shealbhaímid a sholáthar duit. 

Toiliú 

13. Trí rochtain a fháil ar sheirbhísí a thairgimid, toilíonn tú le húsáid na faisnéise sin againne de réir mar atá leagtha amach sa bheartas seo maidir le príobháideachas. Trí aon fhaisnéis phearsanta a sholáthar dúinn, tuigeann tú go hiomlán an úsáid sin, agus toilíonn tú go soiléir leis an bhfaisnéis sin a úsáid, de réir mar atá leagtha amach sa bheartas seo maidir le príobháideachas. 

Athruithe ar an mbeartas maidir le príobháideachas 

17. D’fhéadfadh sé tarlú go ndéanfaidh an Chomhairle Oidhreachta an beartas seo a uasdátú ó am go chéile. Beidh sé de fhreagracht ortsa an leathanach seo a sheiceáil le haghaidh aon athruithe a dhéantar.

Fianáin a Bhainistiú