Aiseolas ó Scoileanna | Heritage in Schools

Aiseolas ó Scoileanna

Tá an t-aiseolas a fhaighimid ó scoileanna tábhachtach dúinn agus ligeann sé dúinn faireachán a dhéanamh ar leibhéal do shástachta maidir leis an Scéim agus maidir le Speisialtóirí na Scéime.

Chomh maith leis sin, ligfidh na sonraí a bhailímid dúinn aon bhearnaí sa Scéim, ó thaobh leithead geografach na gcuairteanna agus na n-ábhar a phléitear, a shainaithint agus a líonadh.

Bheimis buíoch díot dá gcaithfeá cúpla nóiméad chun an fhoirm ghearr mheastóireachta ar líne seo a chomhlánú tar éis gach cuairt ar leith ó Speisialtóir de chuid na Scéime Oidhreachta sna Scoileanna.

Déantar teistiméireachtaí a fhaightear trí fhoirm mheastóireachta na scoile a uaslódáil chuig leathanaigh phróifíle ár Speisialtóirí Oidhreachta ar leithligh.